Förlagets beskrivning

Temperatur 1 innehåller grundläggande begrepp om varmt, kallt, plusgrader, minusgrader och hur temperatur mäts.

Temperatur 1 ingår i serien Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, ger också tillfällen att samtala och reflektera kring hur man använder matematiken i vardagen.