Förlagets beskrivning

Tema Närmiljö är ett kopieringsmaterial och syftet med materialet är att underlätta ett ämnesövergripande arbetssätt - att arbeta i tema. Målet är att få eleverna intresserade av sin närmiljö, sin kommun och sitt landskap.

Materialet riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 3.