Förlagets beskrivning

Teknik Direkt är ett läromedel som väcker dina elevers intresse för teknik och lockar eleverna till kreativt tänkande genom praktiska erfarenheter.

Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Texterna är lättlästa och har en tydlig struktur med inspirerande foton och instruktiva illustrationer.

Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag.