Förlagets beskrivning

Tapas är ett läromedel som introducerar eleverna i det spanska språket och de spanskspråkiga kulturerna. Eleverna uppmuntras att tidigt använda ord och enkla fraser.

För nybörjarna i årskurs 6 finns Tapas 1. Tapas 2 är också en nybörjarbok, för elever i årskurs 7. Den används även av elever som redan läst spanska i årskurs 6 delar av boken blir då repetition. Alla elevböcker i Tapas är allt-i-ett-böcker med ett stort antal texter och övningar att välja bland.

För att eleverna lättare ska kunna förstå komplicerade strukturer presenteras ord och fraser i sin böjda form i styckeordlistorna bredvid texterna. I alla elevböckerna finns alfabetiska ordlistor från spanska till svenska, i Tapas 3 och 4 även från svenska till spanska. De grammatiska momenten är dolda i Tapas 1. I Tapas 2, 3 och 4 får eleverna upptäcka den spanska grammatiken med hjälp av särskilda övningar och en minigrammatik längst bak i respektive bok.