Förlagets beskrivning

Tänk och räkna lyfter fram elevernas språk och kommunikation. Laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar. Tänk och räkna betonar:• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt