Förlagets beskrivning

I Tänk och räkna 2b Lgr 11 inleds varje kapitel med en gemensam introduktion. Eleverna arbetar därefter enskilt och parvis med uppgifterna inom kapitlet. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter från Klöversidorna.


Boken tar bland annat upp addition och subtraktion inom talområdet 0-1000, tid; år, månad, dag, dygn, analog och digital tid, diagram, mönster/geometri, pengar 0-1000 kronor/euro, mätningar samt miniräknare. I boken finns även spel och geometriark medföljer som bilaga.