Förlagets beskrivning

En uppsättning symmetriska och geometriska former utskurna i trä, som kan användas att träna begreppet symmetri. Kan användas med ritmuff eller Blackboard för att rita symmetriska former.

Lärmaterialen i serien Känn, förstå och lär är utformade för att hjälpa barn med svår synnedsättning eller blindhet att förstå svåra begrepp som bygger på visuella upplevelser och rumsliga relationer, vilket behövs för att kunna läsa och förstå taktila bilder. Relationen mellan objekten och teckningar, symmetri, rotation och perspektiv är bara några av de begrepp som kan förklaras med hjälp av lärmaterialen.

Översättning av lärmateriel från ”Hungry fingers” av Bogusław Marek, www.hungryfingers.com

För barn med synnedsättning i åldern 3-10 å