Förlagets beskrivning

Svenska impulser 1 för de studieförberedande programmen tar ett samlat grepp om kursen Svenska 1.

Här får eleverna arbeta med språk, litteratur, information, bild och fi lm. Svenska impulser 1 förstärker och fördjupar elevernas kunskaper men boken fyller också på, utmanar och leder vidare.