Förlagets beskrivning

Stringent är ett helt nytt läromedel för kurserna samhällskunskap 2 och 3.

Här får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.

Tidigt möter de begrepp som genus, klass och etnicitet – och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna.

Läromedlet har en funktion med kapitelsammanfattningar i form av korta bildspel med en inspelad muntlig presentation.