Förlagets beskrivning

Den här boken behandlar Storbritanniens geografi, historia, befolkning och språk. I ett stort avsnitt får eleverna lära känna London. Även arbetsliv, skola och fritid beskrivs, liksom kommunikationer och styrelsesätt. Boken innehåller också kartor och arbetsuppgifter till de olika avsnitten.

Texten är lättläst med enkla ord och korta meningar. Varje mening står på en egen rad och längre meningar delas upp på flera rader. Typsnittet är lätt att läsa och texten är relativt stor. Boken är rikt illustrerad med teckningar och fotografier. Formgivningen är tydlig med mycket luft kring text och bild. Text, bild och formgivning tillsammans gör det lättare att förstå innehållet.