Förlagets beskrivning

Träna mera är en fristående del i serien Stegmatte. I varje häfte finns uppgifter som tränar elevernas förmågor och färdigheter. Uppgifterna är kopplade till de olika nivåerna på Stegbladen, för att tydliggöra elevernas arbete mot kunskapskraven i matematik i Lgr 11. - att ramsräkna talen 0 - 20 - subtraktion inom talområde 0 - 10 - hel och halv