Förlagets beskrivning

Startpunkt är ett läromedel som riktar sig till vuxna elever som läser utbildningen svenska för invandrare och ska lära sig att läsa och skriva punktskrift. Läromedlet går också att använda i punktskriftsundervisning för svensktalande vuxna. Här är punktskriften i fokus!

Bokstäverna, siffrorna och de vanligaste skiljetecknen presenteras i två pärmar. Varje uppslag innehåller punktskrift på höger sida och samma innehåll i svartskrift till vänster.  Omslagen är försedda med två taktila svällpappersbilder i färg. En punktskriftskloss med 6 stift medföljer också materialet. Med hjälp av den kan eleven bygga bokstäver och skiljetecken – ett praktiskt inslag i inlärningen.

Förutom elevmaterialet ingår också en läraranvisning. Den innehåller många tips på hur undervisningen kan läggas upp och är ett pedagogiskt stöd till de lärare som inte tidigare undervisat elever med blindhet.  

Materialet är inbundet i ringpärm och passar bäst när den mesta undervisningen sker i skolan. Läraren, som känner sin elev bäst, kan själv anpassa innehållet efter individ. Plocka bort, lägga till eller omfördela!