Förlagets beskrivning

Ett prövningsmaterial som omfattar rim, segmentering i stavelser (rytm), syntetisering och segmentering av sammansatta ord samt ordlängd. Författarna har utgått från ett examensarbete som de gjort i sin logopedutbildning.

Innehåller:

bildkort textkort noteringsblad och handledning.