Förlagets beskrivning

Språkknep Engelska är ett språkstimulerande dataprogram som ger dig möjlighet att arbeta med språkträning på olika nivåer Språkknep Engelska är uppbyggt av åtta olika teman med 62 olika övningar:
Programmet passar elever som vill lära sig de första 1300 engelska orden med enkla meningar, lära sig stava och förbättra sitt uttal. Passar också vuxna nybörjare. Varje övning består av cirka 20 olika ord. Till varje ord finns det en enkel mening. Det finns 1300 inlästa ord och meningar och cirka 3500 bilder. Till orden och meningarna finns en svensk översättning, som visas i en pratbubbla.