Förlagets beskrivning

Alla elever kan läsa eller forska om ett djur genom att välja ett läskort efter sin läsförmåga. Materialet är avsett både för upplevelseläsning och som faktabas vid fri forskning. Texterna passar utmärkt för den som håller på att lära sig studieteknik – att hitta information genom att sökläsa, eller bli medveten om vad man får veta i en faktatext. Spännande djur i vatten består av: en öppen trälåda, 25 laminerade bildkort med djur fotograferade i sin rätta miljö, laminerade läskort med lätt, medelsvår och svår text till varje djur. 25 läskort/svårighetsgrad. 3 ledkort för placering av läskorten i svårighetsordning.