Förlagets beskrivning

Amir frågar om Olle vill sova över hos honom. Klart Olle vill! Fast på samma gång vill han inte ... Han vet inte om han vågar.