Förlagets beskrivning

Samhälle i dag 8 handlar till stor del om demokrati. Den redogör för hur det går till att rösta olika val. Boken förklarar hur Sverige styrs på olika nivåer. Nytt i Samhälle i dag 8 är kapitlet om Välfärd folkhälsa och social service. Där diskuteras vad den svenska välfärden är i dag och hur den växt fram samt hur samspelet mellan människa och samhälle påverkar den. Nyskrivet är också kapitlet om de nationella minoriteterna och deras historia och språk.