Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

En god hälsa är grundläggande för att vi ska må bra. Det salutogena perspektivet genomsyrar Hälsopedagogik som är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån Gy 2011 ämnesplan Hälsa. Med intressanta exempel som är förankrade i verkligheten belyser författa...

Omslagsbild Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Spara i lista Sparad i lista!
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse för allas våra olikheter. I vårdsituationen måste man därför ha en öppen inställning till andra så att man kan möta de olika vårdtagarna utifrån deras livssyn och livsvillkor.

Omslagsbild Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Gerontologi och geriatrik
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse. De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg som de behöver. Personalen behöver förutom att vara kunnig se til...

Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i "hälsa" speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äld...

Omslagsbild Palliativ vård

Palliativ vård

Spara i lista Sparad i lista!
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

En varmt skriven bok om ett svårt ämne! Palliativ vård ger en inblick i hur det är att vårda svårt sjuka och döende människor. Områden som tas upp är bland annat att lindra och trösta, om krisen, etiken och sorgen och om de olika vårdformer som finns.

Omslagsbild Vård och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Medicin
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne.

Omslagsbild Vård- och omsorgsarbete 2

Vård- och omsorgsarbete 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne.

Omslagsbild Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt för...

Omslagsbild Medicin 1

Medicin 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Medicin
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Medicin 1 är skriven för den programgemensamma kursen med samma namn i nya Vård- och omsorgsprogrammet. Boken Medicin 1 beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar.

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Psykiatri 1

Psykiatri 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännet...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Psykiatri 2

Psykiatri 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagnossyste...

Tillgängliggjorda versioner

Din sökning gav inga träffar på informationssidor