Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Bildtext saknas

Lego Education WeDo

Spara i lista Sparad i lista!
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Mac (installeras)
 • Pc (installeras)
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Bygg en figur och ge den liv. Eleverna kan välja mellan 12 fantasifulla modeller eller göra sina egna. Materialets programvara ger steg för steg anvisningar till hur man bygger de olika modellerna. De färdiga modellerna ansluts till datorn med hjälp av e...

En liten robot.

Utkik 4-6 Teknik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Teknik
 • Tryckta läromedel
 • 2016
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I Utkik 4-6 Teknik inleds varje större avsnitt med tydliga mål samt viktiga ord och begrepp som bör poängteras under arbetets gång. Till många texter finns det diskussionsfrågor som kan göras individuellt, i par eller gemensamt i grupp. Här får eleverna ...

Bildtext saknas

PULS Teknik 7-9 Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Teknik
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

PULS Teknik tar avstamp i den spännande teknik­historiska utvecklingen och landar i dagens komplexa samhälle. Den tar upp små detaljer och stora system och förklarar hur de hänger ihop. Denna unika bok ger en god grund för eleverna att utgå ifrån när de ...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

Teknik Direkt

Spara i lista Sparad i lista!
 • Teknik
 • Tryckta läromedel
 • 2008
 • Originalversion

Teknik Direkt är ett läromedel som väcker dina elevers intresse för teknik och lockar eleverna till kreativt tänkande genom praktiska erfarenheter. Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Texterna är lättlästa...

Bildtext saknas

PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Teknik
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

Teknik-boken är skriven för Lgr11. Tillsammans upptäcker och utforskar ni vad teknik är hemma och i skolan, men också i lek och fritid. Boken handlar om hur saker och ting fungerar och används, t ex hur en dragkedja kan stänga en jacka, eller hur en häft...

Bildtext saknas

PULS Teknik 4-6 Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Teknik
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I grundboken till PULS Teknik 4-6 får eleverna läsa om tekniken som finns runt omkring dem och hur den används på olika sätt. Teknikområden som eleverna får möta är bland annat konstruktioner av hus och broar, hur komponenter samverkar i ficklampor och v...

Omslagsbild NO med musik - Åk 6 Orange

NO med musik - Åk 6 Orange

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Teknik
 • Dvd/cd-rom
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Sångerna är den röda tråden i materialet och till varje arbetsområde finns en sångtext som anknyter till kunskapen. Åk 6 Orange är den tredje delen i serien. Sedan tidigare finns Åk 4 Grön och Åk 5 Röd. Tillsammans består de tre delarna av tio olika arbe...

Teknik 1 Faktabok - Tryckt form

Teknik 1 Faktabok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Teknik 1 är ett basläromedel i teknik för gymnasiet och är anpassad för Gy 2011. Målgruppen är elever på TE. Faktaboken är upplagd för att följa projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverknin...

Tillgängliggjorda versioner

Teknikutveckling och foretagande Faktabok - Tryckt form

Teknikutveckling och företagande Faktabok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Denna produkt går inte längre att beställa hos förlaget. Däremot går anpassningen av den att köpa från SPSM:s webbshop.

Din sökning gav inga träffar på informationssidor