Bildtext saknas

Banken

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Dvd/cd-rom
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Vad är "kassaärenden" och vad är "övriga ärenden"? När behöver du legitimera dig? Varför ska du ha ett bankkonto? Hur betalar du räkningar? Dessa frågor, och många fler, får du på ett lättbegripligt och roligt sätt svar på i den nya boken Banken. Precis ...

Omslagsbild Kontext Svenska som andraspråk 1

Kontext Svenska som andraspråk 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt)

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Kontext är en programanpassad läromedelsserie för Svenska 1, utvecklad efter ämnesplanen i Gy11.Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med ett innehåll som har anpassats till respektive program.Till varje bok hör en digital del med hela bok...

Omslagsbild Kontext Svenska som andraspråk 2-3

Kontext Svenska som andraspråk 2-3 - Elevpaket (Bok + digital produkt)

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Kontext Svenska som andraspråk 2–3 är en kombinerad text- och övningsbok avsedd för kurserna SVA 2 och SVA 3. I Kontext Svenska som andraspråk 2–3 hittar du intressanta texter, nyttig kunskap och bra övningar som förbereder dig till att kunna använda spr...

Lexia Provia Logotyp.

Lexia Provia

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska för invandrare
 • Svenska som andraspråk
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion

Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Den tidigare versionen har funnits på de flesta skolor i drygt 20 år. Nu finns Lexia Provia online, där det enda som behövs för att ku...

Omslagsbild Lilla läs och lär- insekter och spindlar

Lilla läs och lär - insekter och spindlar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får barnen läsa 25 enkla faktatexter om insekter och spindlar. Här finns texter om Amiral, Myra, Ekoxe, Apollofjäril, Geting, Mygga, Vargspindel och Påfågelsöga. I Lilla läs och lär får barnen läsa texten på arbetsbladet och tar därefter stäl...

Omslagsbild Lilla läs och lär vilda djur i världen

Lilla läs och lär vilda djur i världen

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Barn som lärt sig läsa behöver många tillfällen till lästräning under de tidiga skolåren för att bli goda läsare. Låt dina elever lästräna med faktatexter om spännande djur. I Lilla läs och lär får barnen läsa 25 enkla faktatexter om vilda djur från hela...

Omslagsbild Läs och lär- vilda djur i Sverige

Läs och lär - vilda djur i Sverige

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Barn som lärt sig läsa behöver många tillfällen till lästräning under de tidiga skolåren för att bli goda läsare. Låt dina elever lästräna med faktatexter om spännande djur. I Läs och lär får de elever som kommit lite längre i sin läsutveckling möta 25 f...

Omslagsbild saknas

Läsa läshäften 6-10

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska för invandrare
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Dessa enkla små läshäften ingår i Läsaserien och är tänkta att använda som elevernas första ”riktiga” läsupplevelse efter att en grundläggande läsfärdighet har etablerats genom arbetet med elevboken. Till läshäftena hör frågor som tränar läsförståelse o...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor