En stor gård på ängen.

Nordens geografi Kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vår andra del, Nordens geografi, arbetar eleverna med länderna i Norden. På många av våra kunders begäran har vi gjort en särskild pärm med enbart de nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Dessutom behandlas utförligt de tre sj...

En grupp dinosaurier.

Dinosaurier och andra forntidsdjur kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Följ med på en resa till dinosauriernas tid! Lär känna fantastiska djur som segelödlan Dimetrodon eller jättekräldjuret Plateosaurus. Bekanta er med jätteväxtätare som Brachiosaurus, Diplodicus och Argentinosaurus. Smyg på dödligt farliga köttätare som T...

En väderkvarn vid vattnet.

Europas geografi Kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vår tredje del, Europas geografi, arbetar eleverna med kapitel som Europa - vår egen världsdel, Jorden förändras, Bergskedjor och vulkaner, Vatten i Europa, Transporter, Energi, Europeiska unionen och Hållbar framtid. Förutom dessa övergripande geograf...

Två figurer cyklar tandemcykel.

Europas länder kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vårt läromedel Europas länder får eleverna utforska alla länder i vår egen världsdel. Vi har även denna gång tagit fasta på, att eleverna ska få lära sig det där lite annorlunda om vart och ett av de europeiska länderna. Dessutom hittar man nödvändiga ...

Omslagsbild För alla barns rättigheter

För alla barns rättigheter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Enligt Lgr 11 ska undervisningen i åk. 1 -3 och 4-6 behandla följande innehåll: Barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention, samt ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning och hälsovård. Läromedlet För alla...

Omslagsbild- Skriv och lär;länder och flaggor

Skriv och lär - länder flaggor och kända platser

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får eleverna arbeta med 25 faktatexter om länder och deras flaggor samt kända platser runt om i världen. Här finns texter om bl a: Egypten och pyramiderna, USA och Frihetsgudinnan, samt Kina och den kinesiska muren. Eleverna läser faktatexten...

Omslagsbild- Skriv och lär- stenåldern

Skriv och lär - Stenålder, bronsålder och järnålder

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Här finns texter om bl a Istiden, Renjägare, Flinta, De första bönderna, Hällristningar, Livet i byn, Fornborgen, ...

Omslagsbild Skriv och lär - urtidsdjur och de första människorna

Skriv och lär - urtidsdjur och de första människorna

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om urtidsdjur. Här finns texter om bl a Trilobit, Ammonit, Pansarhaj, Amfibie, Trollslända, Dimetrodon, Diplodocus, Stegosaurus, Maiasaurus, Tyrannosaurus, T...

Omslagsbild Stora läs och lär-forntiden

Stora läs och lär - forntiden

Spara i lista Sparad i lista!
 • Historia
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får barnen läsa 25 faktatexter om människans tidiga historia och om spår av forntiden i naturen.Här finns bl a texter om Istiden, Renjägarna, Mammutar, Flinta, Fiske och jakt, De första bönderna, Koppar och brons, Hällristningar, Smeder och k...

Omslagsbild Stora läs och lär-urtiden

Stora läs och lär - urtiden

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Historia
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får barnen läsa 25 faktatexter om jordens och livets uppkomst, samt växternas, djurens och människans utveckling. Här finns bl a texter om Livets uppkomst, Fossil, De första fiskarna, Kräldjur, Växtätande och köttätande dinosaurier, Gryningsh...

Segelbåt ute på havet.

Sveriges geografi Kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vår första del, Sveriges geografi, arbetar eleverna med kapitel som Vad är geografi?, Sverige - vårt land, Kartan, Så formades Sverige, Väder och klimat, Naturtillgångar. Förutom dessa övergripande geografikunskaper, får eleverna utforska olika livsmil...

Kollage av bilder inom olika religioner.

Så kan man tro 1 kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Alla människor har funderingar om livet. De flesta tänker då på frågor som- Varför vi lever här på jorden- Vad som är meningen med livet- Vad som är värt att leva för- Hur allting började en gång- Vad som händer efter döden- Varför det finns så mycket on...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor