Kollage av bilder inom olika religioner.

Så kan man tro 1 kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Alla människor har funderingar om livet. De flesta tänker då på frågor som- Varför vi lever här på jorden- Vad som är meningen med livet- Vad som är värt att leva för- Hur allting började en gång- Vad som händer efter döden- Varför det finns så mycket on...

Kollage av bilder inom olika religioner.

Så kan man tro 2 kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Så kan man tro 2 tar upp frågan - Hur gick det sedan? Hur har judendomen, kristendomen och islam utvecklats och förändrats under århundradens lopp? Enligt kursplanen i religion ska eleverna skaffa sig kunskaper om världsreligionernas urkunder, centrala t...

Bildtext saknas

Kristendomens historia

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Den här boken om kristendomens historia börjar med judendomen där både kristendom och islam har sina rötter, men redan efter fyra sidor behandlar boken kristendomens historia från urkyrkan och de första kristna ledarna efter Jesus död, till kyrkans uppde...

Bildtext saknas

Min bok om religion

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min bok om religion är ett kombinerat arbets- och faktahäfte som passar vid temaarbete. Det fungerar lika bra för individuellt fördjupningsarbete som för klassens gemensamma arbete med de fem världsreligionerna.

Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Bildtext saknas

SO-serien Religion 6

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

SO-Serien religion är uppdaterad mot lgr11. Boken består av två delar. I den första delen beskrivs religionsämnet och de fem världsreligionerna presenteras. I den andra delen fördjupas beskrivningen av de stora religionerna, även fornnordisk- och samisk ...

Omslagsbild Religionsboken om Sverige

Religionsboken om Sverige Elevbok + digital del

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2009
 • Originalversion

Religionsboken om Sverige är en lärobok som lättillgängligt och engagerande berättar om de större religioner som finns i vårt land. Perspektivet är ungdomars frågor inför de stora livsfrågorna och de svåra etiska och moraliska problem vi alla måste ta s...

Omslagsbild Söka svar 1

Söka svar 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

I Söka svar  ligger betoningen på vad religionerna har gemensamt. Upplägget bygger på ett undersökande och jämförande arbetssätt. Jämförelserna underlättas genom att samma rubriker återkommer under de olika avsnitten. Dessutom finns ett särskilt metodkap...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Under samma himmel

Under samma himmel

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

Religionskunskap för gymnasieskolan. En helt nyskriven lärobok för Gy 2011 som tar avstamp i människors gemensamma villkor och som visar på mångfalden av uttryck för mening och tillhörighet. Boken spänner över kurs 1 och 2 i Religionskunskap och kan även...

Omslagsbild PRIO Religion Grundbok 8

PRIO Religion Grundbok 8

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.Läromedlet täcker olika behov genom att det till samma stoff finns flera olika in...

Omslagsbild PRIO Religion Grundbok 9

PRIO Religion Grundbok 9

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.Läromedlet täcker olika behov genom att det till samma stoff finns flera olika in...

Omslagsbild PRIO Religion Grundbok 7

PRIO Religion Grundbok 7

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.Läromedlet täcker olika behov genom att det till samma stoff finns flera olika in...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor