Bildtext saknas

SO-serien Religion 6

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

SO-Serien religion är uppdaterad mot lgr11. Boken består av två delar. I den första delen beskrivs religionsämnet och de fem världsreligionerna presenteras. I den andra delen fördjupas beskrivningen av de stora religionerna, även fornnordisk- och samisk ...

Bildtext saknas

Julboken

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Julboken är en bok som på ett enkelt och lekfullt sätt presenterar våra svenska traditioner kring advent och jul. Eleverna får lära sig om varför vi firar Lucia och advent, var julgranen och adventsstjärnan kommer ifrån och mycket annat. Fakta varvas me...

Bildtext saknas

Kunskapskollen SO

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

PULS Kunskapskollen SO är innehåller kopieringsunderlag med repetitionsfrågor till SO-ämnena geografi, religion, samhällskunskap och historia. Materialet kan användas när som helst under åk 4–6. Men det är främst tänkt som en avstämning och god förbered...

Bildtext saknas

Årets traditioner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I Årets traditioner får eleverna möta både nya och gamla traditioner. Fakta om hög­tiderna och varför vi firar dem varvas med övningar. Eleverna får skriva och berätta själva, svara på frågor, lösa klurigheter m.m. Boken är tänkt att följa klassen under...

Kollage av bilder inom olika religioner.

Så kan man tro 1 kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Alla människor har funderingar om livet. De flesta tänker då på frågor som- Varför vi lever här på jorden- Vad som är meningen med livet- Vad som är värt att leva för- Hur allting började en gång- Vad som händer efter döden- Varför det finns så mycket on...

Kollage av bilder inom olika religioner.

Så kan man tro 2 kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Så kan man tro 2 tar upp frågan - Hur gick det sedan? Hur har judendomen, kristendomen och islam utvecklats och förändrats under århundradens lopp? Enligt kursplanen i religion ska eleverna skaffa sig kunskaper om världsreligionernas urkunder, centrala t...

Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Omslagsbild En mosaik Religionskunskap 1

En mosaik Religionskunskap 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

En mosaik är en lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap. Med de faktakunskaper, begrepp och modeller som En mosaik förmedlar får eleverna verktyg för att delta i det offentliga samtalet kring bland annat mångkultur, religion och ...

Omslagsbild En människa, tusen världar

En människa, tusen världar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion

En människa, tusen världar är ett nytt läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt...

Omslagsbild Jobba med: Religion

Jobba med: Religion

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2016
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Jobba med: Religion är ett nytt läromedel för kursen Religionskunskap 1, särskilt med tanke på yrkesprogramen. Det är en komplett bok med både fakta och övningar och tydlig anknytning till Gy 2011. Varje ämnesområde är sedan indelat i kapitel på vardera ...

Bildtext saknas

Kristendomens historia

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Den här boken om kristendomens historia börjar med judendomen där både kristendom och islam har sina rötter, men redan efter fyra sidor behandlar boken kristendomens historia från urkyrkan och de första kristna ledarna efter Jesus död, till kyrkans uppde...

Bildtext saknas

Min bok om religion

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min bok om religion är ett kombinerat arbets- och faktahäfte som passar vid temaarbete. Det fungerar lika bra för individuellt fördjupningsarbete som för klassens gemensamma arbete med de fem världsreligionerna.

Din sökning gav inga träffar på informationssidor