Bildtext saknas

SO-serien Religion 6

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

SO-Serien religion är uppdaterad mot lgr11. Boken består av två delar. I den första delen beskrivs religionsämnet och de fem världsreligionerna presenteras. I den andra delen fördjupas beskrivningen av de stora religionerna, även fornnordisk- och samisk ...

Bildtext saknas

Årets traditioner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I Årets traditioner får eleverna möta både nya och gamla traditioner. Fakta om hög­tiderna och varför vi firar dem varvas med övningar. Eleverna får skriva och berätta själva, svara på frågor, lösa klurigheter m.m. Boken är tänkt att följa klassen under...

Kollage av bilder inom olika religioner.

Så kan man tro 1 kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Alla människor har funderingar om livet. De flesta tänker då på frågor som- Varför vi lever här på jorden- Vad som är meningen med livet- Vad som är värt att leva för- Hur allting började en gång- Vad som händer efter döden- Varför det finns så mycket on...

Kollage av bilder inom olika religioner.

Så kan man tro 2 kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Så kan man tro 2 tar upp frågan - Hur gick det sedan? Hur har judendomen, kristendomen och islam utvecklats och förändrats under århundradens lopp? Enligt kursplanen i religion ska eleverna skaffa sig kunskaper om världsreligionernas urkunder, centrala t...

Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Omslagsbild En mosaik Religionskunskap 1

En mosaik Religionskunskap 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

En mosaik är en lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap. Med de faktakunskaper, begrepp och modeller som En mosaik förmedlar får eleverna verktyg för att delta i det offentliga samtalet kring bland annat mångkultur, religion och ...

Omslagsbild Jobba med: Religion

Jobba med: Religion

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2016
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Jobba med: Religion är ett nytt läromedel för kursen Religionskunskap 1, särskilt med tanke på yrkesprogramen. Det är en komplett bok med både fakta och övningar och tydlig anknytning till Gy 2011. Varje ämnesområde är sedan indelat i kapitel på vardera ...

Bildtext saknas

Min bok om religion

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min bok om religion är ett kombinerat arbets- och faktahäfte som passar vid temaarbete. Det fungerar lika bra för individuellt fördjupningsarbete som för klassens gemensamma arbete med de fem världsreligionerna.

Omslagsbild PRIO Religion Grundbok 9

PRIO Religion Grundbok 9

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.Läromedlet täcker olika behov genom att det till samma stoff finns flera olika in...

Omslagsbild PRIO Religion Grundbok 7

PRIO Religion Grundbok 7

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.Läromedlet täcker olika behov genom att det till samma stoff finns flera olika in...

Bildtext saknas

Religion A åk 7-9

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Interskols ämnesläromedel i SO för åk 7-9 är uppbyggda av en A-bok och en B-bok för respektive ämne.I princip är "BOK A" avsedd för åk 7 och del av åk 8 och "BOK B" resten av åk 8 och åk 9. Är givetvis flexibelt och beror på din planering.SO-läromedlen ä...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

Religion B åk 7-9

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Interskols ämnesläromedel i SO för åk 7-9 är uppbyggda av en A-bok och en B-bok för respektive ämne.I princip är "BOK A" avsedd för åk 7 och del av åk 8 och "BOK B" resten av åk 8 och åk 9. Är givetvis flexibelt och beror på din planering.SO-läromedlen ä...

Tillgängliggjorda versioner

Din sökning gav inga träffar på informationssidor