Omslagsbild Socialpedagogik

Socialpedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Socialpedagogik tar upp områden som utanförskap, kommunikation, mötet med brukare och samtalsmetodik, liksom socialpedagogiska insatser och uppgifter samt begrepp och teorier inom ämnet.

Omslagsbild Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt för...

Bildtext saknas

Lärande och utveckling

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Boken är skriven för kursen Lärande och utveckling i det nya Barn- och fritidsprogrammet samt för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.I boken får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av ...

Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan s...

Omslagsbild Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Specialpedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogisk...

Omslagsbild Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Vårdpedagogik och handledning tar upp de pedagogiska situationer vårdgivaren deltar i med patienter och brukare, närstående och kollegor. Fokus sätts på vårdgivaren som pedagog och handledare och hur kommunikationen och samtalet stödjer denna roll.

Din sökning gav inga träffar på informationssidor