Omslagsbild Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Boken skildrar människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Varje kapitel inleds med en uppgift eller övning som aktiverar eleverna redan från start. Det kan vara ett fall som analyseras, en övning som genomförs enskilt eller ...

Barns lärande och växande.

Barns lärande och växande

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2016
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Kunskapen om barns lärande och växande förändras. Därmed förändras även synen på barn och till exempel hur samhället bäst ska kunna möta barns behov och förutsättningar. I boken presenteras teorier som stöd för observationer eller diskussioner, vilket gö...

Omslagsbild Människors miljöer

Människors miljöer

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Människors miljöer handlar om detta och om hur vi människor möter, bemöter och samspelar med varandra. Vad vi bär med oss av livshistoria och uppfattningar vid möten med andra. Hur bra eller dåligt vi känner oss själva och hur vår inlevelse och förståels...

Bildtext saknas

Pedagogiskt ledarskap

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Pedagogiskt arbete
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Pedagogiskt ledarskap har fokus på individen, gruppen och ledaren. Här beskriver författarna synen på kunskap och olika teorier om lärande samt hur pedagogiska synsätt kan påverka den pedagogiska ledarens mångfacetterade arbete. Boken belyser också hur d...

Omslagsbild Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv oc...

Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv – historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors hälsa på in...

Bildtext saknas

Lärande och utveckling

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Boken är skriven för kursen Lärande och utveckling i det nya Barn- och fritidsprogrammet samt för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.I boken får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av ...

Omslagsbild Lärande och utveckling

Lärande och utveckling Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Lärande och utveckling är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den handlar om människans utveckling från barndom till ålderdom och om hur vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter. Lärande och utveckling tar upp ämnen som motorisk, intellek...

Larobok i kommunikation - Tryckt form

Lärobok i kommunikation

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

Att kommunicera är något djupt mänskligt. Hela tiden sänder människor ut signaler med sitt kroppsspråk, sin röst eller kanske genom medier. I denna bok i kommunikation tittar vi närmare på vad kommunikation egentligen är. Boken presenterar kommunikations...

Omslagsbild saknas

Barns lärande och växande

Spara i lista Sparad i lista!

Barns lärande och växande är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp saker som barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i kamratgruppen och vilken betydelse media har för dagens barn. Hur tänker barn? Vilken betydelse ...

Omslagsbild Pedagogiskt ledarskap Elevbok

Pedagogiskt ledarskap Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Pedagogiskt ledarskap är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån olika ledarskaps- och organisationsteorier till konflikthantering och hur man arbetar praktiskt för att bli en bra ledare. Vad är det som gör vissa människor...

Tillgängliggjorda versioner

Din sökning gav inga träffar på informationssidor