Omslagsbild Pedagogiskt ledarskap Elevbok

Pedagogiskt ledarskap Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Pedagogiskt ledarskap är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån olika ledarskaps- och organisationsteorier till konflikthantering och hur man arbetar praktiskt för att bli en bra ledare. Vad är det som gör vissa människor...

Omslagsbild Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Boken skildrar människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Varje kapitel inleds med en uppgift eller övning som aktiverar eleverna redan från start. Det kan vara ett fall som analyseras, en övning som genomförs enskilt eller ...

Omslagsbild Människors miljöer

Människors miljöer

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Människors miljöer handlar om detta och om hur vi människor möter, bemöter och samspelar med varandra. Vad vi bär med oss av livshistoria och uppfattningar vid möten med andra. Hur bra eller dåligt vi känner oss själva och hur vår inlevelse och förståels...

Bildtext saknas

Lärande och utveckling

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Boken är skriven för kursen Lärande och utveckling i det nya Barn- och fritidsprogrammet samt för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.I boken får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av ...

Bildtext saknas

Pedagogiskt ledarskap

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Pedagogiskt arbete
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Pedagogiskt ledarskap har fokus på individen, gruppen och ledaren. Här beskriver författarna synen på kunskap och olika teorier om lärande samt hur pedagogiska synsätt kan påverka den pedagogiska ledarens mångfacetterade arbete. Boken belyser också hur d...

Omslagsbild Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv oc...

Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv – historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Eleven får kunskaper i att främja människors hälsa på in...

Omslagsbild Lärande och utveckling

Lärande och utveckling Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Lärande och utveckling är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den handlar om människans utveckling från barndom till ålderdom och om hur vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter. Lärande och utveckling tar upp ämnen som motorisk, intellek...

Omslagsbild Människors miljöer Elevbok

Människors miljöer Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Sociologi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Det här är en bok skriven för kursen Människors miljöer . Den handlar om det fascinerande samspelet mellan människorna och deras samhällen. Människors miljöer tar upp ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsv...

Omslagsbild Kommunikation Elevbok

Kommunikation Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Kommunikation är skriven för gymnasiekursen med samma namn. Den är särskilt lämplig för Barn- och fritidsprogrammet. Boken tar upp allt ifrån psykologiska, sociala och kulturella aspekter av kommunikation, till det digitala samhällets utveckling och samt...

Larobok i kommunikation - Tryckt form

Lärobok i kommunikation

Spara i lista Sparad i lista!
 • Pedagogik
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

Att kommunicera är något djupt mänskligt. Hela tiden sänder människor ut signaler med sitt kroppsspråk, sin röst eller kanske genom medier. I denna bok i kommunikation tittar vi närmare på vad kommunikation egentligen är. Boken presenterar kommunikations...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor