Omslagsbild Lilla läs och lär- insekter och spindlar

Lilla läs och lär - insekter och spindlar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får barnen läsa 25 enkla faktatexter om insekter och spindlar. Här finns texter om Amiral, Myra, Ekoxe, Apollofjäril, Geting, Mygga, Vargspindel och Påfågelsöga. I Lilla läs och lär får barnen läsa texten på arbetsbladet och tar därefter stäl...

Omslagsbild Lilla läs och lär vilda djur i världen

Lilla läs och lär vilda djur i världen

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Barn som lärt sig läsa behöver många tillfällen till lästräning under de tidiga skolåren för att bli goda läsare. Låt dina elever lästräna med faktatexter om spännande djur. I Lilla läs och lär får barnen läsa 25 enkla faktatexter om vilda djur från hela...

Omslagsbild Läs och lär- vilda djur i Sverige

Läs och lär - vilda djur i Sverige

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Barn som lärt sig läsa behöver många tillfällen till lästräning under de tidiga skolåren för att bli goda läsare. Låt dina elever lästräna med faktatexter om spännande djur. I Läs och lär får de elever som kommit lite längre i sin läsutveckling möta 25 f...

Bildtext saknas

NO med musik - Åk 5 Röd

Spara i lista Sparad i lista! Matspjälknig, ljud - hördel, blodomlopp, ljus -syn
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Dvd/cd-rom
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Sångerna är den röda tråden i materialet och till varje arbetsområde finns en sångtext som anknyter till kunskapen. Åk 5 Röd är den andra delen i serien. Sedan tidigare finns Åk 4 Grön och Åk 6 Orange kommer att ges ut i slutet av 2014. Tillsammans bestå...

En grupp dinosaurier.

Dinosaurier och andra forntidsdjur kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Följ med på en resa till dinosauriernas tid! Lär känna fantastiska djur som segelödlan Dimetrodon eller jättekräldjuret Plateosaurus. Bekanta er med jätteväxtätare som Brachiosaurus, Diplodicus och Argentinosaurus. Smyg på dödligt farliga köttätare som T...

Omslagsbild- Skriv och lär;djur och natur i Sverige

Skriv och lär - djur och natur i Sverige

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Här får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om djur och natur i Sverige. Här finns texter om bl a. Björn, Ekorre, Fladdermus, Havsörn, Lo, Rådjur, Ren, Räv, Svan, Utter och Älg. Eleverna läser faktatexten på a...

Omslagsbild- Skriv och lär;Träd

Skriv och lär - Träd, blommor och blad

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om träd och blommor. Här finns texter om bl a Al, Asp, Lind, Björk, Tussilago, Gullviva, Ek, Blåklocka, Vallmo, Vitsippa och Gran. Eleverna läser faktatexten...

Omslagsbild Skriv och lär - urtidsdjur och de första människorna

Skriv och lär - urtidsdjur och de första människorna

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I denna del får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om urtidsdjur. Här finns texter om bl a Trilobit, Ammonit, Pansarhaj, Amfibie, Trollslända, Dimetrodon, Diplodocus, Stegosaurus, Maiasaurus, Tyrannosaurus, T...

Omslagsbild Stora läs och lär- årstider

Stora läs och lär - årstider

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

detta läromedel får eleverna läsa 25 faktatexter om solen och jordens lutning, årstidsväxlingar i naturen, hur man känner igen årstider, djur och växter i närmiljön och deras livscykler, biologiska samband och ekosystemtjänster, som pollinering och nedbr...

Bildtext saknas

TitaNO Fysik Elevwebb

Spara i lista Sparad i lista!
 • Fysik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Webbaserade läromedel
 • 2010
 • Originalversion

TitaNO Fysik Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken TitaNO Fysik. Webben ger pedagogisk, interaktiv träning som leder till resultat. På elevwebben finns bland annat animerade lektioner, självrättande frågor och korsord. Webben följer fakta...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor