Omslagsbild Spåra - Handmotorik

Spåra - Handmotorik

Spara i lista Sparad i lista!
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Tryckta läromedel
  • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spåra är ett material för att träna handmotorik, öga-handkoordination, koncentration och precision. Men även läsriktning och spatial orientering: upp, ned, runt, mellan, höger och vänster samt mer avancerade former som t.ex. bokstavs- och sifferformer, a...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor