Omslagsbild Gymnasiekemi 1

Gymnasiekemi 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Serien Gymnasiekemi är anpassad till GY 2011 och omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar på cd till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, till...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Kemiboken 1

Kemiboken 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Kemiboken-serien har genomgått en omfattande omarbetning! Den rena kemin tillsammans med experimentet står i centrum! Faktarutor har tagits bort till förmån för mer ingående förklaringar på svåra moment. Förutom en omfattande omarbetning av gamla upplaga...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Kemiboken 2

Kemiboken 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Kemiboken-serien har genomgått en omfattande omarbetning! Den rena kemin tillsammans med experimentet står i centrum! Faktarutor har tagits bort till förmån för mer ingående förklaringar på svåra moment. Förutom en omfattande omarbetning av gamla upplaga...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

Elva av alla Fiskar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2010
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vår nya serie Elva av alla får eleverna lära känna de tio vanligaste av en djur- eller växtgrupp plus en lite mer ovanlig. Böckernas välskrivna och medryckande texter, noggranna faktabilder, läckra och humoristiska illustrationer och luftiga layout gör...

Bildtext saknas

Koll på NO 5 Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Koll på NO är utarbetad efter den nya läroplanen Lgr11 för de naturorienterande ämnena och ger eleverna verktygen för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Omslagsbild saknas

Naturkunskap Grundbok 5

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • 1996
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Ett läromedel i biologi, fysik och kemi för skolår 4–6. Böckerna förklarar olika samband i naturen och ger eleverna användbara begrepp så att de kan förstå och förklara sin omgivning. Intresseväckande fakta används för att beskriva olika företeelser. Beh...

Omslagsbild NO med musik - Åk 6 Orange

NO med musik - Åk 6 Orange

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Teknik
 • Dvd/cd-rom
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Sångerna är den röda tråden i materialet och till varje arbetsområde finns en sångtext som anknyter till kunskapen. Åk 6 Orange är den tredje delen i serien. Sedan tidigare finns Åk 4 Grön och Åk 5 Röd. Tillsammans består de tre delarna av tio olika arbe...

Bildtext saknas

PULS Kemi 7-9 Fokus

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

PULS Kemi erbjuder en bra grund för kemiunder­vis­ningen och för eleverna när de arbetar med att utveckla förmågorna. Här förklaras kemin från de minsta beståndsdelarna till de stora frågorna. För elever som av olika anledningar upplever kemikursen som s...

Bildtext saknas

PULS Kemi 7-9 Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

PULS Kemi erbjuder en bra grund för kemiunder­vis­ningen och för eleverna när de arbetar med att utveckla förmågorna. Här förklaras kemin från de minsta beståndsdelarna till de stora frågorna.PULS Kemi sträcker sig från forna tiders kemi och den betydels...

Bildtext saknas

Experimentera i kemi och fysik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Experimentera i kemi och fysik är ett kopieringsunderlag med syftet att inspirera elever och lärare och visa att man kan göra kemi och fysik både lätt och roligt med enkla experiment. Dessa övningar kan alla genomföra och de kräver ingen dyrbar eller spe...

Bildtext saknas

Mitt naturbibliotek 2 häfte 5-8

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 1995
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Mitt naturbibliotek är ett antal faktaböcker om djur och växter. Varje häfte tar upp sju olika arter. Varje uppslag har texten på vänstersidan och en stor, tydlig färgbild av växten eller djuret på högersidan. Häfte 5-8 består av Träd, Fåglar, Svampar oc...

Bildtext saknas

Mitt naturbibliotek 4 häfte 13-16

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 1996
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Mitt naturbibliotek är ett antal faktaböcker om djur och växter. Varje häfte tar upp sju olika arter. Varje uppslag har texten på vänstersidan och en stor, tydlig färgbild av växten eller djuret på högersidan. Häfte 13-16 innehåller Blommor, Grönsaker, S...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor