Omslagsbild Kemi 1

Kemi 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Kemi 1 är en lärobok för den första kemikursen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Den bygger helt på skolverkets kursplan i kemi 1, vilket innebär att den startar i atommodellen och slutar i modern elektrokemi.

Omslagsbild Syntes Kemi 1

Syntes Kemi 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Syntes Kemi är ett basläromedel för gymnasieskolan, helt anpassat till ämnesplanen i Gy 2011. Serien omfattar elevböckerna Syntes Kemi 1 och Syntes Kemi 2 samt webbstöd till respektive elevbok. I Syntes presenteras kemin på ett okomplicerat och lättillgä...

Omslagsbild Syntes Kemi 2

Syntes Kemi 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Syntes Kemi är ett basläromedel för gymnasieskolan, helt anpassat till ämnesplanen i Gy 2011. Serien omfattar elevböckerna Syntes Kemi 1 och Syntes Kemi 2 samt webbstöd till respektive elevbok. I Syntes presenteras kemin på ett okomplicerat och lättillgä...

Bildtext saknas

Mitt naturbibliotek 2 häfte 5-8

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 1995
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Mitt naturbibliotek är ett antal faktaböcker om djur och växter. Varje häfte tar upp sju olika arter. Varje uppslag har texten på vänstersidan och en stor, tydlig färgbild av växten eller djuret på högersidan. Häfte 5-8 består av Träd, Fåglar, Svampar oc...

Bildtext saknas

Mitt naturbibliotek 4 häfte 13-16

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 1996
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Mitt naturbibliotek är ett antal faktaböcker om djur och växter. Varje häfte tar upp sju olika arter. Varje uppslag har texten på vänstersidan och en stor, tydlig färgbild av växten eller djuret på högersidan. Häfte 13-16 innehåller Blommor, Grönsaker, S...

Bildtext saknas

PULS NO-boken 1-3 Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

I en gemensam NO-bok får dina elever det centrala innehållet i NO från Lgr11. Ni läser grundläggande biologi, kemi och fysik där du får hjälp att introducera det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och begrepp på ett omväxlande sätt. Frågeställningar ...

Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Bildtext saknas

Elva av alla Fiskar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2010
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vår nya serie Elva av alla får eleverna lära känna de tio vanligaste av en djur- eller växtgrupp plus en lite mer ovanlig. Böckernas välskrivna och medryckande texter, noggranna faktabilder, läckra och humoristiska illustrationer och luftiga layout gör...

Bildtext saknas

Koll på NO 5 Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Koll på NO är utarbetad efter den nya läroplanen Lgr11 för de naturorienterande ämnena och ger eleverna verktygen för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Bildtext saknas

Utkik 4-6 Fysik och kemi

Spara i lista Sparad i lista!
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Utkik är en läromedelsserie i NO och SO för årskurs 4-6. Med Utkik får du som lärare stor frihet med många valmöjligheter för din undervisning, samtidigt som du är trygg i ett komplett läromedel som ger dig det stöd du behöver. Välj om du vill jobba med ...

Omslagsbild Gymnasiekemi 1

Gymnasiekemi 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Serien Gymnasiekemi är anpassad till GY 2011 och omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar på cd till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, till...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Kemiboken 1

Kemiboken 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Kemiboken-serien har genomgått en omfattande omarbetning! Den rena kemin tillsammans med experimentet står i centrum! Faktarutor har tagits bort till förmån för mer ingående förklaringar på svåra moment. Förutom en omfattande omarbetning av gamla upplaga...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Kemiboken 2

Kemiboken 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Kemiboken-serien har genomgått en omfattande omarbetning! Den rena kemin tillsammans med experimentet står i centrum! Faktarutor har tagits bort till förmån för mer ingående förklaringar på svåra moment. Förutom en omfattande omarbetning av gamla upplaga...

Tillgängliggjorda versioner

Din sökning gav inga träffar på informationssidor