Omslagsbild Kemi 1

Kemi 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion

Kemi 1 är en lärobok för den första kemikursen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Den bygger helt på skolverkets kursplan i kemi 1, vilket innebär att den startar i atommodellen och slutar i modern elektrokemi.

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

Elva av alla Fiskar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2010
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vår nya serie Elva av alla får eleverna lära känna de tio vanligaste av en djur- eller växtgrupp plus en lite mer ovanlig. Böckernas välskrivna och medryckande texter, noggranna faktabilder, läckra och humoristiska illustrationer och luftiga layout gör...

Bildtext saknas

Koll på NO 5 Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Koll på NO är utarbetad efter den nya läroplanen Lgr11 för de naturorienterande ämnena och ger eleverna verktygen för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Bildtext saknas

Boken om Fysik och Kemi - Arbetsbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Fysik
 • Tryckta läromedel
 • 2008
 • Originalversion

Till Boken om Fysik och Kemi finns en arbetsbok med uppgifter som befäster elevens kunskaper och tränar alla viktiga begrepp och fenomen som grundboken berättar om.

Kemi Direkt - Tryckt form

Kemi Direkt

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Läromedlet har utgått men finns hos förlaget i en senare upplaga. Anpassningen av en tidigare upplaga går att beställa hos SPSM.

Bildtext saknas

Kemi Direkt

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Nya Kemi Direkt är en genomgripande omarbetning och uppdatering av den tidigare upplagan av Kemi Direkt, sam­tidigt som innehållet nu är anpassat till Lgr11. Kemi Direkt innehåller sex kapitel. Riktlinjen är att man ska hinna med två kapitel per läsår. K...

Omslagsbild Expedition Del 3: Himlafenomen

Expedition Del 3: Himlafenomen

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Kemi
 • Dvd/cd-rom
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Läromedlet har sin utgångspunkt i de samhälls- och naturorienterande ämnena med fokus på grundskolans år 4-7, men kan också användas för temabaserat och ämnesövergripande arbete. Läromedlet innehåller en 19 minuter lång faktabaserad film som handlar om h...

Omslagsbild Expedition Del 4: Vind

Expedition Del 4: Vind

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Kemi
 • Dvd/cd-rom
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Läromedlet har sin utgångspunkt i de samhälls- och naturorienterande ämnena med fokus på grundskolans år 4-7, men kan också användas för temabaserat och ämnesövergripande arbete. Läromedlet innehåller en 19 minuter lång faktabaserad film som handlar om v...

Omslagsbild saknas

Naturkunskap Grundbok 5

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 1996
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Denna produkt går inte längre att beställa hos förlaget. Däremot går anpassningar av produkten att köpa från SPSM:s webbshop eller Inläsningstjänst.

Omslagsbild NO med musik - Åk 6 Orange

NO med musik - Åk 6 Orange

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Teknik
 • Dvd/cd-rom
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Sångerna är den röda tråden i materialet och till varje arbetsområde finns en sångtext som anknyter till kunskapen. Åk 6 Orange är den tredje delen i serien. Sedan tidigare finns Åk 4 Grön och Åk 5 Röd. Tillsammans består de tre delarna av tio olika arbe...

Omslagsbild Kemi 2

Kemi 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Tryckta läromedel
 • 2016
 • Originalversion

Kemi 2 av Magnus Ehinger tar vid där Kemi 1 slutade. Boken följer en tydlig linje, där elevens kemikunskaper lugnt och metodiskt byggs upp mot målet att kunna förstå cellens biokemiska processer på molekylär nivå. Det betyder att boken först behandlar ke...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

Första Labpaketet

Spara i lista Sparad i lista!
 • Kemi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Ett startpaket med laborationer för yngre elever. Var redo att iaktta, pröva, utforska, experimenteraoch upptäcka vetenskap. Använd era fem sinnen. Låt eleverna arbeta enligt arbetskorten eller gör egna uppgifter till eleverna. Innehåller: 1 bägare, 1 pi...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor