Omslagsbild H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter

H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Handel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000 Affärsutveckling och ledarskap - att leda i praktiken sätts fokus på just ledarskapet inom handeln och vi får rikligt med exempel från både små butiker, stormarknader och varuhus. Nyckelbegrepp i boken är praktisk affärsdrift och ledarskap och in...

Omslagsbild H2000 Inköp 1 Fakta och uppgifter

H2000 Inköp 1 Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Handel
 • Inköp och logistik
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar ...

Omslagsbild H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter

H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Försäljning och kundservice
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar ...

Omslagsbild H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Försäljning och kundservice
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Som säljare behöver du behärska många olika kompetensområden. Den kanske viktigaste förmågan är kunna lyssna in kunden och vara en duktig förhandlare. I H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen sätts fokus på försäljning mellan företag...

Omslagsbild H2000 Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter

H2000 Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar ...

Omslagsbild H2000 Praktisk marknadsföring 2 Fakta och uppgifter

H2000 Praktisk marknadsföring 2 Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar ...

Omslagsbild H2000 Servicekunskap Fakta och uppgifter

H2000 Servicekunskap Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Försäljning och kundservice
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000 Affärsutveckling och ledarskap - att leda i praktiken sätts fokus på just ledarskapet inom handeln och vi får rikligt med exempel från både små butiker, stormarknader och varuhus.Nyckelbegrepp i boken är praktisk affärsdrift och ledarskap och ino...

Logistik A/B, fakta & ovningar - Tryckt form

Logistik A/B, fakta & övningar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2002
 • Originalversion

Logistik innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är ett ver...

Ledarskap i butik - Tryckt form

Ledarskap i butik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Ledarskap i butik ger en struktur för dina utmaningar genom att dela in butiksledarens många kompetensområden i tre olika roller: ledaren, affärsstrategen och arbetsgivaren. Inom varje roll krävs en rad kunskaper som behandlas i bokens kapitel. Relevant ...

Bransch- och produktkunskap Fakta o uppgifter - Tryckt form

Bransch- och produktkunskap Fakta o uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Företagsekonomi
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Denna produkt går inte längre att beställa hos förlaget. Däremot går anpassningen av den att köpa från SPSM:s webbshop.

Din sökning gav inga träffar på informationssidor