Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

En god hälsa är grundläggande för att vi ska må bra. Det salutogena perspektivet genomsyrar Hälsopedagogik som är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån Gy 2011 ämnesplan Hälsa. Med intressanta exempel som är förankrade i verkligheten belyser författa...

Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i "hälsa" speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äld...

Omslagsbild Hälsopedagogik Elevbok

Hälsopedagogik Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Varför har den psykiska ohälsan ökat? Hur påverkas vår hälsa av kost, motion, drog...

Omslagsbild Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Pedagogik i vård och omsorg
 • Vård och omsorg
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan s...

Omslagsbild Friskvård och hälsa

Friskvård och hälsa

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hälsa
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

riskvård och hälsa är en lärobok skriven för kursen friskvård och hälsa som ingår under ämnet hälsa. Med relevanta teorier skapar boken förutsättningar för eleven att utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Bo...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor