Bildtext saknas

PULS Geografi 4-6 Europa

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. De fem o...

Bildtext saknas

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor a...

Bildtext saknas

SO-Serien Geografi 6

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

SO-serien Geografi 6 är uppdaterad mot lgr11. Boken tar sin utgångspunkt i Europa och berättar om hur naturresurser och levnadsvillkor skiljer sig i olika delar av regionen. Betoningen ligger på hur människans markutnyttjande påverkar och förändrar den o...

Bildtext saknas

Upptäck Europa Geografi Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Upptäck Geografi Lgr 11 består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper och dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfat...

Bildtext saknas

Upptäck Jordens resurser - Människor och miljö

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Upptäck Geografi Lgr 11 består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker.Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper och dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfattn...

Bildtext saknas

Upptäck Sverige Geografi Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • 2012
 • Originalversion

Upptäck Geografi Lgr 11 består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper och dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfatt...

Bildtext saknas

Utforska jordgloben: Världsdelarna

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Utforska jordgloben är faktaböcker med beskrivande och förklarande texter, härliga fotografier och tydliga illustrationer som ger dina elever mera kunskap om världsdelarnas och världshavens lägen på jordgloben. De tilltalande böckerna lockar eleverna och...

Bildtext saknas

Vår värld: De sju världsdelarna

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2008
 • Originalversion

Vår värld är en populär serie med fyra titlar: Landformer, De sju världsdelarna, Antarktis – en hotad kontinent och Liv i havet. Samtliga böcker har tilltalande layout med spännande fotografier, tydliga kartor och diagram och stimulerande fakta – allt so...

Bildtext saknas

Sveriges landskap

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2008
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Landskapen presenteras i bokstavsordning. Varje landskap har en bildkarta, lägeskarta och en faktaruta. Bilder på landskapets vapen, blomma, djur, svamp och fisk finns också. Under rubriken Upptäck får du veta mer om platser som kan vara intressanta och ...

Bildtext saknas

DIGITALA KARTOR - Sveriges landskap och Europa

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Pc (installeras)
 • Originalversion

DIGITALA KARTOR innehåller både Sveriges landskap och Europa. Kartorna finns i två versioner, en basversion och en mer detaljrik. Basversionerna innehåller färre detaljer och är ritade med tanke på de elever som som har behov av förenklade kartor. Progra...

En väderkvarn vid vattnet.

Europas geografi Kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vår tredje del, Europas geografi, arbetar eleverna med kapitel som Europa - vår egen världsdel, Jorden förändras, Bergskedjor och vulkaner, Vatten i Europa, Transporter, Energi, Europeiska unionen och Hållbar framtid. Förutom dessa övergripande geograf...

Två figurer cyklar tandemcykel.

Europas länder kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I vårt läromedel Europas länder får eleverna utforska alla länder i vår egen världsdel. Vi har även denna gång tagit fasta på, att eleverna ska få lära sig det där lite annorlunda om vart och ett av de europeiska länderna. Dessutom hittar man nödvändiga ...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor