Bildtext saknas

Knäknastarnas skatt

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Svenska
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Knäknastarnas skatt är en skönlitterär bok med utgångspunkt i Sveriges geografi. Äventyret kretsar kring den mystiske Tore Knäknast som tillsammans med bokens berättare hittar ett gömt brev under en skola. I brevet finns en ledtråd som slutligen ska leda...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

Norge – en del av Norden

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Fakta- och arbetsbok om Norge med bilder och kartor. Innehåll: Norden, Norge, Nordnorge, Tröndelag, Vestlandet, Östlandet, Sörlandet, Jordbruk, Golfströmmen, Europavägar, Järnvägar och Norska. Text, bild och formgivning tillsammans gör det lättare att fö...

Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Bildtext saknas

DIGITALA KARTOR - Sveriges landskap och Europa

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Pc (installeras)
 • Originalversion

DIGITALA KARTOR innehåller både Sveriges landskap och Europa. Kartorna finns i två versioner, en basversion och en mer detaljrik. Basversionerna innehåller färre detaljer och är ritade med tanke på de elever som som har behov av förenklade kartor. Progra...

Bildtext saknas

PULS Geografi 4-6 Europa

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. De fem o...

Bildtext saknas

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor a...

Bildtext saknas

SO-Serien Geografi 6

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

SO-serien Geografi 6 är uppdaterad mot lgr11. Boken tar sin utgångspunkt i Europa och berättar om hur naturresurser och levnadsvillkor skiljer sig i olika delar av regionen. Betoningen ligger på hur människans markutnyttjande påverkar och förändrar den o...

Bildtext saknas

Upptäck Europa Geografi Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Upptäck Geografi Lgr 11 består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper och dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfat...

Bildtext saknas

Upptäck Jordens resurser - Människor och miljö

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Upptäck Geografi Lgr 11 består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker.Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper och dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfattn...

Bildtext saknas

Upptäck Sverige Geografi Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • 2012
 • Originalversion

Upptäck Geografi Lgr 11 består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper och dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfatt...

Bildtext saknas

Utforska jordgloben: Världsdelarna

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Utforska jordgloben är faktaböcker med beskrivande och förklarande texter, härliga fotografier och tydliga illustrationer som ger dina elever mera kunskap om världsdelarnas och världshavens lägen på jordgloben. De tilltalande böckerna lockar eleverna och...

Bildtext saknas

Utkik 4-6 Geografi

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion

Utkik är en läromedelsserie i NO och SO för årskurs 4-6. Med Utkik får du som lärare stor frihet med många valmöjligheter för din undervisning, samtidigt som du är trygg i ett komplett läromedel som ger dig det stöd du behöver. Välj om du vill jobba med ...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor