Omslagsbild H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter

H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Försäljning och kundservice
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar ...

Omslagsbild H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Försäljning och kundservice
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Som säljare behöver du behärska många olika kompetensområden. Den kanske viktigaste förmågan är kunna lyssna in kunden och vara en duktig förhandlare. I H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen sätts fokus på försäljning mellan företag...

Omslagsbild H2000 Servicekunskap Fakta och uppgifter

H2000 Servicekunskap Fakta och uppgifter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Försäljning och kundservice
 • Handel
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I H2000 Affärsutveckling och ledarskap - att leda i praktiken sätts fokus på just ledarskapet inom handeln och vi får rikligt med exempel från både små butiker, stormarknader och varuhus.Nyckelbegrepp i boken är praktisk affärsdrift och ledarskap och ino...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor