Lexia Provia Logotyp.

Lexia Provia

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska för invandrare
 • Svenska som andraspråk
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion

Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Den tidigare versionen har funnits på de flesta skolor i drygt 20 år. Nu finns Lexia Provia online, där det enda som behövs för att ku...

Omslagsbild Pick & Mix 1 Elevbok

Pick & Mix 1 Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Pick & Mix 1 är ett unikt och nytänkande läromedel som erbjuder variation och flexibilitet för alla som läser eller undervisar i Engelska steg 5. Läromedlet finns i två varianter - tryckt (elevbok) och digital (interaktiv elevbok och lärarbok) - och erbj...

Omslagsbild Pick & Mix Elevbok 2

Pick & Mix 2 Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Pick & Mix 2 är ett unikt och nytänkande läromedel som erbjuder variation och flexibilitet för alla som läser eller undervisar i Engelska steg 6. Läromedlet finns i två varianter – tryckt (elevbok) och digital (interaktiv elevbok och lärarbok) – och erbj...

Omslagsbild Progress Gold C Elevbok

Progress Gold C Elevbok med digital del

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2009
 • Originalversion

Progress Gold C Elevpaket, som består av en elevbok, en digital del samt arbetshäftet Vocabulary Trainer, erbjuder en komplett uppsättning kvalitetsverktyg för elever i Engelska C. I läromedlet ingår nya övningsmoment inför Cambridge CAE, anpassade till ...

Omslagsbild Read & Catch Up

Read & Catch Up Interactive - Elevpaket (Bok + digital produkt)

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2014
 • Originalversion

I Read-serien, för Engelska 5 och Engelska 6, arbetar eleverna med reception, interaktion och kommunikation, helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll. Läromedlets digitala del aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är aktiv i fyra år och...

Omslagsbild engelska outlooks 5&6

Engelska 5 & 6 - Outlooks on

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Outlooks on är ett heltäckande läromedel för Engelska 5. Det står för en vid syn på engelskundervisning och innehåller de grundläggande hjälpmedel som krävs för att bli en självständig, långsiktig "inlärare" av engelska.

Omslagsbild English tools

English tools

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

En visuell grammatikbok som visar grunder, skillnader, likheter och mönster. English Tools ger struktur i engelskans grunder och fungerar både som en grammatikbok och en bok som lockar till nya upptäckter. Boken är uppbyggd så att eleven själv ska kunna ...

Omslagsbild Happy Textbook Year 9

Happy Textbook Year 9

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

Happy är en serie basläromedel i engelska för årskurs 7-9. Happy är ett målinriktat läromedel som hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Happy gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig – och kontrollera att de ...

Omslagsbild Happy Textbook Year 8

Happy Textbook Year 8

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion

Happy är en serie basläromedel i engelska för årskurs 7-9. Happy är ett målinriktat läromedel som hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Happy gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig – och kontrollera att de ...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor