Bildtext saknas

Lyssna och läs

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Kommunikation
 • Svenska
 • Appar för Android (installeras)
 • Appar för Apple (installeras)
 • Appar för Windows (installeras)
 • Originalversion

Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! Det finns två grundläggande metoder för läsinlärning; ljudmetoden och helordsmetoden. I vår populära app Stavningslek används ljudningsmetoden och ...

Bildtext saknas

Bokstavslek

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Vardagsaktiviteter
 • Appar för Android (installeras)
 • Appar för Apple (installeras)
 • Appar för Windows (installeras)
 • Originalversion

Bokstavslek använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.Bokstavslek är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 300 subs...

Bildtext saknas

Kiwi online

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Svenska
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion

Kiwi online är ett bibliotek i din dator. Dina elever läser böcker med varierande texttyper och som är i fas med  deras läsutvecklling. Böckerna är indelade i fyra nivåer och till varje bok finns fyra olika arbetssätt. Kiwi online innehåller 125 nivågru...

Bildtext saknas

Kors och tvärs

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Kommunikation
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Appar för Android (installeras)
 • Appar för Apple (installeras)
 • Appar för Windows (installeras)
 • Nedladdningsbart
 • Originalversion

Kors & Tvärs är en app som syftar till att träna stavning och ordkunskap i korsordsform. Appen innehåller fyra olika delar i korsordsstil, var och en i tre olika svårighetsgrader. Här finns 270 korsord att lösa på fyra olika sätt = 1080! Dessutom ingår E...

Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Omslagsbild Dogs

Dogs

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Här är en alldeles ny faktaserie på lättläst engelska, i ämnen Dogs, Cars och Zlatan. Böckerna har lite text men mycket bilder. Tack vare den lättillgängliga formen, det enkla språket och de intressanta ämnena väcker böckerna läslust hos såväl yngre som ...

Lexia Provia Logotyp.

Lexia Provia

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska för invandrare
 • Svenska som andraspråk
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion

Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Den tidigare versionen har funnits på de flesta skolor i drygt 20 år. Nu finns Lexia Provia online, där det enda som behövs för att ku...

Omslagsbild Pick & Mix 1 Elevbok

Pick & Mix 1 Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Pick & Mix 1 är ett unikt och nytänkande läromedel som erbjuder variation och flexibilitet för alla som läser eller undervisar i Engelska steg 5. Läromedlet finns i två varianter - tryckt (elevbok) och digital (interaktiv elevbok och lärarbok) - och erbj...

Omslagsbild Pick & Mix Elevbok 2

Pick & Mix 2 Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Pick & Mix 2 är ett unikt och nytänkande läromedel som erbjuder variation och flexibilitet för alla som läser eller undervisar i Engelska steg 6. Läromedlet finns i två varianter – tryckt (elevbok) och digital (interaktiv elevbok och lärarbok) – och erbj...

Omslagsbild Progress Gold C Elevbok

Progress Gold C Elevbok med digital del

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2009
 • Originalversion

Progress Gold C Elevpaket, som består av en elevbok, en digital del samt arbetshäftet Vocabulary Trainer, erbjuder en komplett uppsättning kvalitetsverktyg för elever i Engelska C. I läromedlet ingår nya övningsmoment inför Cambridge CAE, anpassade till ...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor