Omslagsbild saknas

Mikrobiologi Faktabok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Tryckta läromedel
 • 2007
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Mikrobiologi är en lättläst lärobok i grundläggande mikrobiologi. Innehållet utgår hela tiden från läran om det lilla livet och ger ett värdefullt komplement till de traditionella kurserna i biologi. Boken beskriver bland annat mikrobiologins historia, b...

En grupp dinosaurier.

Dinosaurier och andra forntidsdjur kopieringsunderlag

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Följ med på en resa till dinosauriernas tid! Lär känna fantastiska djur som segelödlan Dimetrodon eller jättekräldjuret Plateosaurus. Bekanta er med jätteväxtätare som Brachiosaurus, Diplodicus och Argentinosaurus. Smyg på dödligt farliga köttätare som T...

Omslagsbild Helix Faktabok

Helix Faktabok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Helix ger en bred bild av bioteknik - ett av de hetaste ämnena i forskarvärlden. Inom biotekniken kombineras gammal kunskap med ny. Även om steget från osttillverkning till genterapi verkar stort, så handlar det om samma sak – biologi och teknik i samver...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Iris Biologi 1

Iris Biologi 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy 2011. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder gör författaren biologin både lockande och inspirerande. Irís Biologi 1 är skriven fö...

Omslagsbild Stora läs och lär- årstider

Stora läs och lär - årstider

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

detta läromedel får eleverna läsa 25 faktatexter om solen och jordens lutning, årstidsväxlingar i naturen, hur man känner igen årstider, djur och växter i närmiljön och deras livscykler, biologiska samband och ekosystemtjänster, som pollinering och nedbr...

Bildtext saknas

TitaNO Biologi 2:a uppl

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussion...

Bildtext saknas

Klara färdiga läs - Evas kroppsbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Svenska för invandrare
 • Tryckta läromedel
 • 2008
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Evas kroppsbok går på ett lättillgängligt sätt igenom de olika kroppsdelarna och låter eleverna träna såväl motorik som ord och begrepp som hör ihop med kroppen. Boken kan också användas fristående. Till Evas kroppsbok hör en lärarhandledning. Den finns...

Bildtext saknas

Krukväxter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Krukväxter ingår i en serie med fyra böcker i ämnet växtkunskap och är en kombinerad fakta- och arbetsbok. Den beskriver 20 av våra vanligaste krukväxter. Varje växt presenteras med färgfoto och text som beskriver växtens utseende, lämplig placering, skö...

Bildtext saknas

Köksväxter och utplanteringsväxter

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 2006
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Boken ingår i serien om växtkunskap och är en kombinerad fakta- och arbetsbok. Den omfattar 12 av de vanligaste köksväxterna och 10 utplanteringsväxter. Köksväxterna presenteras med färgfoto i sin "växande" miljö och den ätliga delen av växten illustrera...

Bildtext saknas

Liv och miljö

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Sara berättar om allemansrätten, om sopsortering och om vad man kan tänka på för att värna om vår miljö. Vi får följa med Sara när hon letar efter sin förvunna hund Rex. Sara hittar en massa döda djur i ån och förstår att vattnet blivit förgiftat. Tänk o...

Bildtext saknas

Lökväxter, knölväxter och perenner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 2010
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Boken ingår i serien om växter och växtkunskap. Det är en fakta- och arbetsbok för eleven som beskriver 12 av våra vanligaste lök-och knölväxter samt 10 perenner. Varje växt presenteras med färgfoto och texten anger lämpligt sätt att plantera växterna, v...

Bildtext saknas

Min bok om SMÅKRYP

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 2009
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min bok om SMÅKRYP är en kombination av ett arbets- och faktahäfte. Häftet passar både för individuellt fördjupningsarbete och för temaarbete i klassen. Boken innehåller 27 svenska småkryp i bild, fem uppslag där eleven ska rita och skriva om fem olika s...

Bildtext saknas

Min bok om TRÄD

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Tryckta läromedel
 • 2008
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Boken kan användas både för individuellt arbete och som temaarbete i klassen. Min bok om TRÄD innehåller 14 svenska träd i bild, med tillhörande blad/barr, fem uppslag med tydlig struktur där eleven ska rita och skriva om fem olika träd, fakta, arbetsupp...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor