Bildtext saknas

Upp eller ner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Laborativa läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spela spel och träna tal, språk och siffror! Använd egna kort med uppgifter som eleven/eleverna behöver träna på t.ex.ordbilder att läsa, bilder att benämna eller teckna till, siffror att benämna eller tal att räkna ut.

Streckfigurer man kan forma om.

Fleximan

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Idrott och hälsa
 • 2012
 • Originalversion

Fleximan hjälper barn med synnedsättning/blindhet att förstå hur kroppen ser ut när den utför olika aktiviteter och hur det kan avbildas som en taktil bild. Materialet innehåller en magnetisk platta och en ”streckgubbe” som kan utföra en mängd olika röre...

Formlådan, en trälåda med tillhörande möbler i trä. För att öva samband mellan två- och tredimensionella former.

Formlådan

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • 2012
 • Originalversion

Formlådan förklarar på ett lekfullt sätt det mest grundläggande i att läsa och förstå taktila bilder och visar på relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder. Modeller av sex olika möbler som passar in i trälocken och visar ta...

Omslagsbild Bildreceptboken

Bildreceptboken

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Tryckta läromedel
 • 2005
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Bildreceptboken innehåller 58 idéer för bildundervisning i åldrarna 9 år och uppåt. Här krävs ingen dyrbar eller ovanlig materiel. Bildreceptboken fungerar precis som en vanlig receptbok, som kan vara till hjälp för både nybörjare och mästerkock. Nybörja...

Ljusblått omslag med en boll av silverfolie i mitten. Små figurer står på bollen.

Bild och Form - lärarhandledning

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • 2010
 • Originalversion

Handledning för dig som undervisar elever med synnedsättning/blindhet från förskolan upp till gymnasiet  i bild. Innehållet baseras på erfarenheter från bildundervisning av elever med synnedsättning/blindhet men är lika användbart för seende barn i försk...

Bildtext saknas

Skapa bilder

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

"Skapa bilder" innehåller genomgångar av en rad olika metoder och tekniker och ger inspirerande tips för det egna bildskapandet.Tekniker som tas upp är bla rita och måla på en rad olika sätt.Boken tar också upp tredimensionella tekniker som tex att arbet...

Bildtext saknas

Tolka bilder

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I "Tolka bilder" analyseras bilder utifrån hur de används. Reklam, nyhets, propaganda, informations och konstnärliga bilder behandlas. Boken tar upp vad som kännetecknar bilder utifrån deras användning och varför de utformas på ett visst sätt. Bildernas ...

Nallebjörn i trä.

Nallesaga

Spara i lista Sparad i lista!
 • Bild
 • 2012
 • Originalversion

Nallesagan består av övningar och aktiviteter som förenklar förståelsen av kroppsdelar och rumsförhållanden.  Materialet innehåller en sagobok där man ska lyssna och känna. Under historiens gång framträder en teckning av en nallebjörn, ett steg i taget t...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor