Digilär Engelska för gymnasiet.

Digilär Engelska för gymnasiet

Spara i lista Sparad i lista!
 • Engelska
 • Matematik
 • Webbaserade läromedel
 • 2015
 • Originalversion

Digilär Engelska är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Engelska 5, 6 och 7, enligt Gy 11. Vi arbetar med ämnespaket vilket innebär att i ett konto får elev eller lärare tillgång till allt material för alla kur...

Omslagsbild Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällskunskap
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Broschyren och lärarhandledningen "Dina pengar och din ekonomi" ska hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas invandrarundervisning. Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska b...

Omslagsbild En mosaik Religionskunskap 1

En mosaik Religionskunskap 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

En mosaik är en lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap. Med de faktakunskaper, begrepp och modeller som En mosaik förmedlar får eleverna verktyg för att delta i det offentliga samtalet kring bland annat mångkultur, religion och ...

Omslagsbild En människa, tusen världar

En människa, tusen världar

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2015
 • Originalversion

En människa, tusen världar är ett nytt läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt...

Omslagsbild Exposé Samhällskunskap Aktiv 1a1

Exposé Samhällskunskap Aktiv 1a1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällskunskap
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.Boken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på f...

Omslagsbild Geografi 1 och 2

Geografi 1 och 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

För att skapa motivation och intresse för geografi ämnet står eleverna i centrum vid framtagningen avGeografi , mer känt som Östmans Geografi. Läromedlet som ger dina elever en god grund att stå på isina ämnesstudier.

Omslagsbild Geografi 1

Geografi 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Geografi
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Geografi är ett upplevelseämneSom geograf tar man ställning till platser, områden och miljöer. Samtidigt har vi alla ett förhållningssätt till den yttre miljön som till stor del styrs av våra egna preferenser. Ingressen till varje kapitel är därför tänkt...

Tillgängliggjorda versioner

Omslagsbild Historia 1

Historia 1 50p - Elevpaket (Bok + digital produkt)

Spara i lista Sparad i lista!
 • Historia
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2011
 • Originalversion

Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter a...

Omslagsbild Historia 2-3

Historia 2-3 - Elevpaket (Bok + digital produkt)

Spara i lista Sparad i lista!
 • Historia
 • Tryckta läromedel
 • Webbaserade läromedel
 • 2014
 • Originalversion

I detta läromedel, utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3, får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begre...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor