Bildtext saknas

Min första mattebok Begrepp

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Verklighetsuppfattning
 • Tryckta läromedel
 • 1999
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min första mattebok är ett läromedel för den första matematikundervisningen. Fokus ligger på att utveckla förståelse för grundläggande matematiska begrepp. I Min första mattebok - Bebrepp möter eleverna storleksbegrepp, former, mönster, vikt och volym.

Bildtext saknas

Mattemätaren - Vikt

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Tryckta läromedel
 • 2003
 • Originalversion

Mattemätaren är en serie häften för träning av enheter, som kan användas från år 2 och uppåt. Häftena har en tydlig struktur och innehåller varierande övningar, där praktiskt arbete varvas med färdighetsträning. Eleverna får träning i att uppskatta och m...

Bildtext saknas

Mattemätaren - Volym

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Tryckta läromedel
 • 2005
 • Originalversion

Mattemätaren är en serie häften för träning av enheter, som kan användas från år 2 och uppåt. Häftena har en tydlig struktur och innehåller varierande övningar, där praktiskt arbete varvas med färdighetsträning. Eleverna får träning i att uppskatta och m...

Bildtext saknas

Sagoklassiker nivå 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I Sagoklassikerna möter eleverna inte bara sagans texter, utan även dess speciella språk och gemensamma uppbyggnad. De möter olika kulturer, länder, författare och illustratörer. Varje sagobok innehåller frågor och tips som främjar ett strategiskt läsand...

Bildtext saknas

Sagoklassiker nivå 3

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I Sagoklassikerna möter eleverna inte bara sagans texter, utan även dess speciella språk och gemensamma uppbyggnad. De möter olika kulturer, länder, författare och illustratörer. Varje sagobok innehåller frågor och tips som främjar ett strategiskt läsand...

Bildtext saknas

Skolstil 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Appar för Android (installeras)
 • Appar för Apple (installeras)
 • Appar för Windows (installeras)
 • Originalversion

Skolstil 2 för iOS, Android och Windows 8 Skolstil 2 är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Den inbyggda talsyntesen (Acapela, Elin) läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen v...

Bildtext saknas

SkrivDax 3

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Tryckta läromedel
 • 2009
 • Originalversion

SpråkDax är ett gediget material för den som vill arbeta strukturerat med läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3. Hjärtat i SpråkDax är LäsDax och SkrivDax - elevbok och arbetsbok samt lärarhandledningen LärarDax. LäsDax finns även som storbok. I åk 2...

Bildtext saknas

Sötgröten flano

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Folksagan Sötgröten består av flera klippark med bilder. Bilderna kan med fördel användas som berättarstöd, på Whiteboard eller Flanellograftavla. Materialet ger också elever i alla åldrar möjlighet till fritt berättande med hjälp av bilderna. Allt mater...

Bildtext saknas

Tidsramsor o räkneramsor Flanosaga

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Tidsramsor o Räkneramsor består av flera klippark med bilder. Bilderna kan med fördel användas som berättarstöd, på Whiteboard eller Flanellograftavla. Materialet ger också elever i alla åldrar möjlighet till fritt berättande med hjälp av bilderna.  All...

Bildtext saknas

Upptäck orden Övningsbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Upptäck orden är en rikt illustrerad bildordbok och övningsbok för nyanlända som läser svenska. I övningsboken får eleverna träna ord och fraser både till form och innehåll. Varje kapitel har två delar, en på nybörjarnivå och en på fortsättningsnivå. Up...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor