Bildtext saknas

Min första mattebok Begrepp

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Verklighetsuppfattning
 • Tryckta läromedel
 • 1999
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min första mattebok är ett läromedel för den första matematikundervisningen. Fokus ligger på att utveckla förståelse för grundläggande matematiska begrepp. I Min första mattebok - Bebrepp möter eleverna storleksbegrepp, former, mönster, vikt och volym.

Bildtext saknas

Min hörsel del 2, textad

Spara i lista Sparad i lista!
 • Biologi
 • Naturorienterande ämnen (NO)
 • Dvd/cd-rom
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min hörsel är ett läromedel i två delar för grundskolan. Vissa delar lämpar sig bättre för de yngre eleverna medan andra, mer avancerade delar, lämpar sig bättre för de lite äldre eleverna. Alla inslagen diskuteras i en panel, bestående av unga hörselre...

Bildtext saknas

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Vardagsaktiviteter
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Barnkonventionen fyller 25 år 2014! Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barnkonventionen som på så vis blir belyst ur barnperspektiv. Dessa sagor kan läsas och leda till diskussioner samt vidare arbete som anpassas efter gruppen. De är tänkta a...

Bildtext saknas

PULS Geografi 1-3 Vårt land Grundbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2000
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Tillsammans med pojken Georg tar eleverna reda på vad geografi innebär. De får arbeta med begrepp som väderstreck, karta, årstider, jordens utveckling och istiden. En stor del av boken handlar om hur det ser ut i Sverige med skog, jordbruk och kuster. I...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

PULS Historia 1-3

Spara i lista Sparad i lista!
 • Historia
 • Tryckta läromedel
 • 2000
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Hur levde människorna på bronsåldern? Vad gjorde männen på gården, vad gjorde kvinnorna, och vad hade man hästarna till? Svaren finns i PULS Historia 1–3. Lätta faktatexter och berättelser lär eleven om Sveriges tidiga historia från stenåldern till järn...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

PULS Historia 1-3 Arbetsbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Historia
 • Tryckta läromedel
 • 2009
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Hur levde människorna på bronsåldern? Vad gjorde männen på gården, vad gjorde kvinnorna, och vad hade man hästarna till? Svaren finns i PULS Historia 1–3. Arbetsboken övar nya ord och begrepp, befäster kunskap och hjälper eleven reflektera.Den nya arbet...

Bildtext saknas

PULS Religion 1-3

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2003
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Tillsammans med Elin, Amina och Jurirat får eleverna fundera över vad religion är. Vad är det för skillnad på religion och tradition? Varför firar vi de olika helgerna? Vad är heliga böcker och vad står det i dem? Hur ser det ut i en kyrka, en moské och ...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

PULS SO-boken Arbetsbok 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

SO-boken är skriven för Lgr11. Det centrala innehållet i SO med ämnena geografi, religion, samhälle och historia introduceras genom Elin och hennes klasskamrater.  Arbetsböckerna hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De vi...

Bildtext saknas

PULS SO-boken Arbetsbok 2

Spara i lista Sparad i lista!
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

SO-boken är skriven för Lgr11. Det centrala innehållet i SO med ämnena geografi, religion, samhälle och historia introduceras genom Elin och hennes klasskamrater.  Arbetsböckerna hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De vi...

Bildtext saknas

Vi bakar och lagar mat

Spara i lista Sparad i lista!
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Tryckta läromedel
 • 1993
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Lätta recept som alla kan klara, stora som små. Barnboken Vi bakar & lagar mat vänder sig både till den som inte kan läsa så bra än och till den som nästan aldrig bakat eller lagat mat. Med denna bok till hjälp i köket blir det enkelt att lyckas! Bland ...

Bildtext saknas

Årets traditioner

Spara i lista Sparad i lista!
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (SO)
 • Tryckta läromedel
 • 2012
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

I Årets traditioner får eleverna möta både nya och gamla traditioner. Fakta om hög­tiderna och varför vi firar dem varvas med övningar. Eleverna får skriva och berätta själva, svara på frågor, lösa klurigheter m.m. Boken är tänkt att följa klassen under...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor