Bildtext saknas

Min första mattebok Begrepp

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Verklighetsuppfattning
 • Tryckta läromedel
 • 1999
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Min första mattebok är ett läromedel för den första matematikundervisningen. Fokus ligger på att utveckla förståelse för grundläggande matematiska begrepp. I Min första mattebok - Bebrepp möter eleverna storleksbegrepp, former, mönster, vikt och volym.

Bildtext saknas

Addition och subtraktion 1-20

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Framsteg i matematiken– är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antal...

Tillgängliggjorda versioner

Bildtext saknas

Aktivitetskort i förskolan Matematik

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Tryckta läromedel
 • 2013
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt matematiskt innehåll. De kan också användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som ...

Bildtext saknas

De första mattetalen Montessori

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Appar för Android (installeras)
 • Appar för Apple (installeras)
 • Originalversion

Montessori 1st Operations är en revolutionerande app som kombinerar en 100 år gammal beprövad pedagogik med det allra senaste inom 2000-talets teknik samt använder roliga monster till att lära barnen 4 mycket viktiga koncept (addition, subtraktion, dubbl...

Flicka med stora kritor.

Koll på matematik 1B

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Tryckta läromedel
 • 2014
 • Originalversion

Koll på matematik - vårt nya läromedel i matematik för lågstadiet!Koll på matematik är ett livfullt och inspirerande läromedel som möjliggör en bra och målinriktad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och elevernas lärande st...

Bildtext saknas

Lilla olympiaden

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • 2011
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Detta kopieringsunderlag innehåller olika kinestetiska golvspel där du tränar den tidiga matematiken direkt på golvet. Bygg din egen spelplan med hjälp av golvmarkörer och använd dig själv som spelpjäs. Tillsammans med dina kamrater får du konkret och ...

Bildtext saknas

Matematikboken från början Elevbok

Spara i lista Sparad i lista!
 • Matematik
 • Verklighetsuppfattning
 • Tryckta läromedel
 • 2005
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Matematikbokenserien börjar redan för 6-åringarna med Matematikboken från början. Boken tar på ett lekfullt sätt upp de första matematiska begreppen, talen 1-10, geometri, dubbelt och hälften m.m. Klistermärken och utstansade geometriska figurer medfölje...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor