Bildtext saknas

Fingerresan

Spara i lista Sparad i lista!
  • Svenska
  • Dvd/cd-rom
  • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Fingerresan lockar med både stora och små och ger bra övning i att använda melodin i rösten. Ta fram ditt finger, värm upp rösten och häng med på en resa runt i Babblarnas dal. Antingen läser du boken med fingret eller använder pappersfigurerna som ingå...

Bildtext saknas

Från sak till bild, väska och bok

Spara i lista Sparad i lista!
  • Verklighetsuppfattning
  • Laborativa läromedel
  • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionsnedsättning lär sig tolka bilder? Från sak till bild,  ger inspiration och idéer till personal som arbetar med undervisning och kartläggning av träningsskoleelevers förmåga att tolka bilder.  Från sak till ...

Bildtext saknas

Textila böcker, Hitta

Spara i lista Sparad i lista!
  • Laborativa läromedel
  • Tryckta läromedel
  • 2009
  • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Hitta är en av sex böcker i serien Textila böcker.Böckerna är taktila i tyg med punktskrift och svartskrift.De riktar sig till förskolebarn med synnedsättning och syftet är att stimulera barnens finmotorik, sinnen och begreppsuppfattning. Materialet är ö...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor