Bildtext saknas

Fingerresan

Spara i lista Sparad i lista!
  • Svenska
  • Dvd/cd-rom
  • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Fingerresan lockar med både stora och små och ger bra övning i att använda melodin i rösten. Ta fram ditt finger, värm upp rösten och häng med på en resa runt i Babblarnas dal. Antingen läser du boken med fingret eller använder pappersfigurerna som ingå...

Bildtext saknas

Från sak till bild, väska och bok

Spara i lista Sparad i lista!
  • Verklighetsuppfattning
  • Laborativa läromedel
  • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionsnedsättning lär sig tolka bilder? Från sak till bild,  ger inspiration och idéer till personal som arbetar med undervisning och kartläggning av träningsskoleelevers förmåga att tolka bilder.  Från sak till ...

Bild saknas

Alfabetet i versaler

Spara i lista Sparad i lista!
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • 1996
  • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Materialet presenterar versala svartskriftsbokstäver och gemena punktskriftsbokstäver i relief på svällpapper. Det består av tre A4 ark som är indelade i rutor om 6,5 x 6,5 cm. I varje ruta finns en bokstav och dess punktskriftstecken. Rutorna kan klippa...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor