Förlagets beskrivning

SO-Serien Religion är ett konkret läromedel som låter eleverna bekanta sig med, fördjupa sig i och reflektera kring religioner och livsåskådningar. De nya böckerna i SO-Serien är omarbetade utifrån kursplanens betoning på att eleverna ska utveckla sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Serien låter sina tre delar fokusera på olika områden. SO.S Religion 7 har tyngdpunkten på att presentera ämnet och religioner i forntida kulturer samt traditionella religioner. SO.S Religion 8 fokuserar uteslutande på islam, judendom och kristendom i ett inledande kapitel jämförs de tre utifrån deras gemensamma bakgrund. SO.S Religion 9 inleds med hinduism och buddhismen. Men större delen av boken ägnas åt andra livsåskådningar, filosofier och vetenskap.
Alla böcker har ett avslutande kapitel kring etik. Där eleverna ges möjlighet att diskutera och reflektera kring situationer utifrån olika etiska ställningstaganden.