Förlagets beskrivning

SO-Serien religion är uppdaterad mot lgr11. Boken består av två delar. I den första delen beskrivs religionsämnet och de fem världsreligionerna presenteras. I den andra delen fördjupas beskrivningen av de stora religionerna, även fornnordisk- och samisk religion tas upp.

Fokus ligger på ritualer, levnadsregler, heliga skrifter, vardagsliv och högtider.
Boken avslutas med ett stort avsnitt om etik och filosofi där eleverna själva engageras genom frågor och påståenden.