Förlagets beskrivning

I Skriva och Förstå del 3 får eleven på ett strukturerat sätt möta dubbeltecknade ord, M och N-regeln samt ljudstridiga ord med Ng-ljud, Tj-ljud, J-ljud, Sj-ljud och vokalförväxlingar Å/O och Ä/E.

Fakta om Skriva och Förstå 3:

Jobbar strukturerat med dubbelteckningar och ljudstridigheter i svenska ord. Bjuder många och varierade uppgifter inom varje område. Har en tydlig och ren sidlayout. Praktiskt kopieringsmaterial (266 sidor) som kan återanvändas från år till år.