Förlagets beskrivning

I Skriv och lär får de elever som kommit lite längre i sin skriv-utveckling arbeta med 25 faktatexter om rymden.

Eleverna läser faktatexten på arbetsbladet och sedan skriver de egna faktatexter med hjälp av stödord. Eleverna tränar på att skriva med fullständiga meningar, med stor bokstav och punkt. De får även använda ämnesspecifika ord och begrepp.