Förlagets beskrivning

Blisskarta med 86 symboler i grupperade med egen bakgrundsfärg för enklare identifikation.
Kartan är laminerad i klar plast. Om matt plast önskas anges det i beställningen.
Fungerar för elever som kommit en bit på väg i sin symbolinlärning.