Förlagets beskrivning

Sifferboken av Jan Lööf är här översatt till teckenspråk. Det är en berättelse om en professor och en flicka och om djur som räknas och som lär sig räkna. Siffror och djur presenteras på ett roligt sätt.

Berättelse på teckenspråk och med svenskt tal, på dvd. Översättningen är producerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2002, ljudsatt och överförd till dvd 2010.

Primärt utvecklat för elever med hörselnedsättning i grundskolan år F–3 och förskoleverksamhet.

Sifferboken är utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag, ISBN 91-638-2260-1.