Förlagets beskrivning

SFI-boken ÖVA! Kurs A och B är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer med helt vanliga och ovanliga människor. Detta gör att eleverna känner igen sig och känner sig personligt engagerade i texterna.

Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel att utgå ifrån samt många uppgifter. SFI-boken finns för studieväg 1-3.