Förlagets beskrivning

Partikelverb är något som är speciellt för just svenska språket. I teckenspråk finns normalt inte partikelverb, utom som lånord, och därför kan det vara svårt för teckenspråkiga att förstå och använda sig av dessa då de läser eller skriver svenska.

Detta läromedel bygger på boken Se upp! av Hans Holmgren Ording (utgiven av Natur & Kultur) men har omarbetats för att passa den som har teckenspråk som modersmål. Här får man lära sig vad partikelverb är och hur de fungerar i svenska språket. Man får också en genomgång av 47 ord som fungerar som partiklar, med exempel och förklaringar.

Läromedlet innehåller dessutom övningar samt en text med många partikelverb i, som finns både på svenska och på teckenspråk. Textfiler finns till alla filmer på teckenspråk, förutom dem med övningar.
Primärt utvecklat för teckenspråkiga elever på gymnasieskolan och för vuxna.