Förlagets beskrivning

Schoolido 7-9 är ett digitalt läromedel för elever, lärare och föräldrar i åk 7-9. Idag består Schoolido av 12 ämnen i åk 7-9:

Biologi Fysik Kemi Matematik Hem- och konsumentkunskap Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Engelska Svenska Svenska som andraspråk. Alla ämnen granskas och kvalitetssäkras löpande av lärare och lektorer. 

Schoolido finns även för åk 4-6.