Förlagets beskrivning

Kate Kärrberg är speciallärare och fotograf med folk och natur i norr som specialitet. I Sápmi Sameland berättar hon i lättillgänglig text och med vackra färgfotografier om samernas historia, modernt samhällsliv, kultur och näringar. En stor del av boken ägnas åt renskötande samers dagliga, nutida liv.

Förutom att ge en inblick i samernas liv har boken även som syfte att ge förståelse för samerna som minoritet i Sverige. En förståelse som även kan överföras till andra minoritetsgrupper i samhället.

De många färgfotografierna kompletteras med Henry Svahns informativa färgteckningar.

Format: 200x260 mm, färg, inbunden.