Förlagets beskrivning

Det finns många grundläggande frågor att ta ställning till i en gemensam strävan att bygga ett hållbart samhälle som fungerar för alla. Hur säkrar vi att miljö, hälsa, utbildning, jobb, politik, samhällsekonomi och privatekonomi är hållbar – på både kort och lång sikt? I Samhällskunskap 1 100 p – Ett hållbart samhälle får eleverna fakta och redskap att arbeta med dessa samhällsfrågor....