Förlagets beskrivning

Boken tar vid där Säker med matematik A slutade, men kan även användas helt fristående. Här får du fördjupade kunskaper i matematik som är bra att kunna när man handlar, är på banken, arbetar i köket, reser eller utövar sin hobby.

Hur kan du avrunda priser?
Hur gör du en överslagsberäkning?
Hur räknar du ut räntan på ett lån?
Hur omvandlar du olika enheter?
Hur använder du bråkräkning?
Hur gör du en valutaomräkning?
Hur tolkar du en skala på karta eller ritning?

Boken innehåller fem kapitel med samma upplägg som i Säker med matematik A. Formgivningen är enkel och tydlig med tanke på elever med visuella perceptionssvårigheter eller i behov av struktur. I varje kapitel finns målbeskrivningar som följs av exempel och övningar i tre olika svårighetsgrader. Boken är reviderad och varje kapitel inleds nu med en kapitelillustration samt att målbeskrivningarna och exemplen har sin egen färg.

För elever som studerar på en nivå motsvarande år 7-9 i grundskolan eller grundläggande vuxenutbildning.